Giới thiệu
Ban lãnh đạo

Trong gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Vận tải thủy đã đạt được những thành tựu nhất định, vươn lên chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường vận tải thủy nội địa miền Bắc, trở thành Tổng công ty mạnh, có uy tín với các bạn hàng lớn như: Tổng công ty Điện lực, Tổng công ty Than và Khoáng sản, Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Gần 20 năm là một quãng thời gian không dài nhưng Hội đồng quản trị cùng các đơn vị trực thuộc đã chung sức, chung lòng; phát huy truyền thống vinh quang của ngành đường thủy, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, vực dậy nhiều doanh nghiệp nợ nần thua lỗ triền miên thành doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và làm ăn có lãi, góp sức đưa Tổng Công ty Vận tải thủy cùng với những Tổng Công ty lớn trong Ngành giao thông vận tải vào hàng ngũ các doanh nghiệp có nền tài chính lành mạnh, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách và nâng cao mức sống cho người lao động.

Một số thành tích mà Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc đạt được trong giai đoạn 1996 – 2015, đó là:

thành tựu lãnh đạo Tổng công ty

Nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phan Văn Khải thăm CBCN Cảng Ba cấp Hồ Thủy điện Hòa Bình 

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

 Công ty Vận tải thủy 3

2. Huân chương Độc lập Hạng Ba

Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 2

Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 1

3. Huân chương Lao động Hạng Nhất

Giai đoạn 1996 – 2000: Công ty Vận tải thủy 1

Giai đoạn 2001 – 2005: Cảng Việt Trì

Giai đoạn 2002 – 2006: Công ty CP Vận tải thủy 3

Giai đoạn 2003 – 2007: Công ty CP Vận tải thủy 4

Giai đoạn 2005 – 2009: Cảng Hà nội

4. Huân chương Lao động Hạng Nhì

Giai đoạn 1996 – 2000:  Cảng Việt Trì

Giai đoạn 1997 – 2001:   Công ty Vận tải thủy 3 và 4

Giai đoạn 2000 – 2004:  Cảng Hà nội

Giai đoạn 2001 – 2005:   Tổng CT Đường sông Miền Bắc

Giai đoạn 2002 – 2006: Công ty Đóng tàu và Vận tải Kim Sơn và cá nhân: Ông Phạm Văn Lành – TGĐ

5. Huân chương Lao động Hạng Ba

Giai đoạn 1994 – 1998:  Cảng Hà nội

Giai đoạn 1996 – 2000: 2 cá nhân, Ông Phạm Văn Lành – TGĐ và Ông Lê Trung Đắc – GĐ Cảng Hà nội.

Giai đoạn 1996 – 2000: Tổng Công ty Đường sông miền Bắc

Giai đoạn 1999 – 2003: Ông Lê Công Trọng – GĐ CT3

Giai đoạn 2001 – 2005: CT CP Vận tải thủy Thái Bình

Giai đoạn 2002 – 2006: 1 tập thể và 05 cá nhân (Công ty Vận tải và Cơ khí ĐT, Ông Ngô Quý Bích – PTGĐ, Ông Trần Xuân Đỉnh – PTGĐ, Ông Nguyễn Xuân Bắc – GĐ CT3, Ông Nguyễn Văn Nuôi – GĐCT Kim Sơn, Ông Nguyễn Văn Toàn – GĐ CTVT và CKĐT).

Giai đoạn 2003 – 2007: Ông Nguyễn Huy Thanh – GĐ Cảng Hà nội, Ông Trần Hữu Luân – PTGĐ – GĐ Công ty 2; Ông Trần Đăng Liệu – GĐ Công ty 4; Ông Phạm Huy Mậu – CTHĐQT Công ty 3; Ông Nguyễn Văn Hòa – CTHĐQT CT 4; Đoàn tầu 1 TĐ 40; Ông Trần Quốc Khánh – GĐ Cảng Việt trì.

Giai đoạn 2004 – 2008: Ông Lê Khánh Bồng – PTGĐ; Ông Phạm Trọng Sinh – PTGĐ CT3; Ông Nguyễn Tiến – GĐCT 1

Giai đoạn 2005 – 2009: Công đoàn Cảng Hà nội, ông Phạm Ngọc Đích, ông Nguyễn Văn Phát.

6. Cờ thi đua của Chính phủ

Công ty Vận tải thủy 1, năm 2000

Công ty Vận tải thủy số 4, năm 2001

Công ty Vận tải thủy số 1, năm 2002

Công ty Vận tải thủy số 3, năm 2003

Cảng Hà nội, năm 2004

Cảng Việt Trì, năm 2005

Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 2, năm 2007

Tổng Công ty Vận tải thủy và Công ty Cổ phần Vận tải thủy 1, năm 2008

Công ty CP Vận tải thủy số 3, năm 2008

Công ty CP Vận tải thủy số 3, năm 2009

Cảng Hà nội, năm 2009

7. Bằng khen của Chính phủ

Từ năm 1996 – 1998 cho 3 cá nhân

Từ năm 1997 – 1999 cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Từ năm 1998 – 2000 cho 2 cá nhân

Từ năm 1998- 2000 cho 1 cá nhân

Từ năm 1999 – 2012 cho 2 tập thể và 6 cá nhân

Từ năm 2000 – 2004 cho 1 cá nhân

Từ năm 2001 – 2005 cho 1 tập thể và 17 cá nhân

Từ năm 2001 – 2005 cho 2 tập thể và 3 cá nhân

Từ năm 2002 – 2006 cho 3 tập thể và 5 cá nhân

Từ năm 2003 – 2007 cho 1 cá nhân

Từ năm 2003 – 2008 cho 5 cá nhân

Từ năm 2005 – 2010 cho 2 tập thể và 5 cá nhân.

8. Cờ thi đua Bộ Giao Thông Vận Tải

Năm 1997 cho Công ty Vận tải thủy số 1

Năm 1998 cho Cảng Hà nội

Năm 1999 cho Cảng Việt Trì

Năm 2000 cho Công ty vận tải thủy số 4

Năm 2001 cho Công ty VTKT & XDCT đường thủy

Các năm 2002, 2003 cho Tổng Công ty

Năm 2004 cho Công ty Vận tải thủy số 4

Năm 2005 cho Tổng Công ty Đường sông Miền Bắc

Năm 2006 cho Công ty Đóng tầu và Vận tải Kim Sơn

Năm 2007 cho Tổng Công ty Vận tải thủy

Năm 2008 cho Công ty Xây lắp và Tư vấn thiết kế và Chi nhánh Tổng Công ty Vận tải tại Hòa Bình

Năm 2009 cho Tổng Công ty vận tải Thủy, Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 4

Năm 2010 cho Tổng Công ty Vận tải thủy.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook