Giới thiệu
Tầm nhìn tổng công ty

Tổng Công ty Vận tải thủy tiền thân là Tổng công ty Đường sông miền Bắc, được thành lập ngày 17/10/1996. Trải qua quá trình gần 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổng Công ty Vận tải thủy đã chiếm vị trí hàng đầu trên thị trường vận tải thủy nội địa ở miền Bắc, trở thành Tổng công ty mạnh, có uy tín với các bạn hàng lớn như: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Than và Khoáng sản, Tổng công ty xi măng Việt Nam.

Là Doanh nghiệp vận tải đường sông được thành lập vào năm 1996, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, Tổng Công ty Vận tải thủy hiện là doanh nghiệp vận tải đường sông lớn tại Việt Nam. Do đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên khắp các tuyến đường thủy trong nước, Tổng Công ty Vận tải thủy có khả năng hoạt động và cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường vận tải thủy. Tổng công ty đã duy trì ổn định sản xuất, doanh thu năm sau cao hơn năm trước, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước giao, làm tròn nghĩa vụ với ngân sách, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo.

Nhiệm vụ của Tổng công ty: Thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành vận tải thủy nội địa theo định hướng phát triển kinh tế của Nhà nước; Xây dựng Tổng công ty thành một doanh nghiệp nòng cốt trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa, thực hiện kết nối các phương thức vận tải, góp phần giảm tải cho đường bộ và trở thành đơn vị đóng tầu vận tải thủy nội địa mạnh có khả năng cạnh tranh; Kinh doanh có lãi, bảo tồn và phát triển vốn Nhà nước đầu tư tại Tổng công ty và các Công ty con, Công ty liên kết, hoàn thành các nhiệm vụ do Nhà nước giao, trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; Tối đa hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh của tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con.

Trong chiến lược phát triển Tổng công ty đến năm 2020 gắn với chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Thực hiện được vai trò, vị trí của lĩnh vực vận tải thủy trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phục vụ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước; Huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc tiến hành CNH-HĐH Tổng công ty trong thời gian tới với mục tiêu.

Giai đoạn đến năm 2020: Giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, củng cố uy tín, thương hiệu, tích lũy và phát triển, nâng cao sức cạnh tranh, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Tập trung vào 03 lĩnh vực chính: Kinh doanh vận tải, đại lý dịch vụ vận tải đa phương thức; xếp dỡ hàng hóa và kinh doanh dịch vụ kho bãi; sản xuất dịch vụ cơ khí thủy bộ.

Giai đoạn định hướng đến năm 2030: Định hướng đến năm 2030, hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa, công nghiệp hóa khối công nghiệp, khối cảng, khối vận tải. Phát triển sâu rộng, đồng bộ với quá trình CNH-HĐH của Ngành Giao thông Vận tải.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook