Tuyển dụng
Chính sách nhân sự

1. Chính sách tuyển dụng

– Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của công việc; phù hợp về năng lực, trình độ, kinh nghiệm, tiêu chuẩn đạo đức.

– Đối xử công bằng, bình đẳng với tất cả các ứng viên

2. Chính sách lương

– Trả lương theo năng lực và kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế, phù hợp và có tính cạnh tranh với mặt bằng lương chung.

– Chế độ nâng lương theo kết quả thực hiện công việc và thâm niên công tác

– Thanh toán lương đúng kỳ hạn.

3.  Chính sách đào tạo và phát triển

– Đào tạo, hội nhập với các trường hợp mới tuyển dụng

– Đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng, tinh thần làm việc cho người lao động

– Đào tạo để bổ nhiệm các chức danh quản lý

4. Chế độ khen thưởng, phúc lơi

– Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm

– Chăm sóc sức khỏe (BHYT, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi ốm đau…)

– Khen thưởng định kỳ theo kết quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty

– Tặng quà vào các dịp lễ, Tết

– Được tham gia các hoạt động văn – thể – mỹ do Tổng Công ty tổ chức.

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook