Tổng Công ty Vận tải thủy-CTCP du lịch 2016

13876500_1217724654915629_1151497318904296730_n

DSC_0217

DSC_0007

DSC_0048

DSC_0064

DSC_0175

DSC_0201

DSC_0207

DSC_0230

DSC_0238

DSC_0258

DSC_0239

DSC_0262

DSC_0286

DSC_0304

DSC_0314

DSC_0389

DSC_0402

DSC_0403

Lĩnh vực hoạt động
Tin tức hoạt động

Ngày 28/6/2017, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ (được Bộ GTVT ban hành tại Thông tư 36 ngày 24/11/2016) chính thức có hiệu lực, trong đó đưa ra các...

Facebook